O NAS  KONSULTACJE
INDYWIDUALNE
 KURSY
GRUPOWE
 WARSZTATY
FOTOSŁOWNE
 PORADY
INTERNETOWE
 KURSY
INTERNETOWE


Wykładowca: Andrzej Zbigniew Leszczyński
/Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej/
magister sztuki, artysta fotograf, konsultant, egzaminator OKE, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, autor poradnika o wakacyjnym fotografowaniu. 

Doświadczenie zawodowe wykładowcy upoważnia do zaoferowania szerokiego wachlarza usług szkoleniowych w dziedzinie obrazowania fotograficznego.

Kontakt:   andles1@ wp.pl   tel. 507-702-322

 
PODRÓŻNICZA

Jesteśmy na
 


 
 


 

statystyka